ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Договір найму (оренди) житла (Частина III)

Права та обов'язки сторін договору у приватному житловому фонді:

Наймач має право на:

1) користування житлом (ч. 1 ст. 810 ЦК);

2) вселення у житло інших осіб для постійного проживання за згодою осіб, які постійно проживають з наймачем та наймодавця (ч. 1 ст. 817 ЦК);

3) вселення за взаємною згодою з особами, які проживають разом з ним та з попереднім повідомленням наймодавця тимчасових мешканців, які не мають самостійних прав на житло і без стягнення плати за користування житлом (ст. 818 ЦК);

4) відмову від надання згоди на переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться наймане житло, якщо таке переобладнання істотно змінить умови користування житла (ч. 2 ст. 819 ЦК);

5) переважне укладення договору найму житла на новий строк, у разі спливу строку договору (ч. 1 ст. 822 ЦК);

6) переважне укладення договору купівлі-продажу у разі продажу житла, яке є предметом договору найму (ч. 2 ст. 822 ЦК);

7) на переведення на нього прав наймача та (або) відшкодування збитків, завданих відмовою укласти з ним договір на новий строк, у випадку, коли наймодавець відмовився від укладення договору на новий строк, але протягом одного року уклав договір найму житла з іншою особою (ч. 2 ст. 822 ЦК);

8) на укладення договору піднайму на строк, який не перевищує строку договору найму за згодою наймодавця (ст. 823 ЦК);

 9) на зміну наймача, за згодою наймодавця. Новим наймачем може бути лише повнолітня особа, яка постійно проживає разом з наймачем (ст. 824 ЦК);

10) на відмову від договору найму з письмовим попередженням про це наймодавця за 3 місяці (ч. 1 ст. 825 ЦК).

До обов'язків наймача у приватному житловому фонді належать:

1) використання помешкання за його цільовим призначенням, тобто лише для проживання у ньому (ч. 1 ст. 815 ЦК);

2) забезпечення збереження житла та підтримання в належному стані (ч. 1 ст. 815 ЦК);

3) своєчасне внесення плати за житло, а також плати за кому­нальні послуги, якщо інше не встановлено договором найму (ч. 3 ст. 815 ЦК);

4) не проведення перевлаштування та реконструкції житла без згоди наймодавця (ч. 2 ст. 815 ЦК );

5) здійснення поточного ремонту, якщо інше не встановлено договором (ч. 1 ст. 819 ЦК).

Якщо договір найму житла укладено на строк до одного року (ко­роткостроковий найм), то наймач не має права на вселення тимчасо­вих мешканців. У разі спливу строку договору короткострокового найму житла наймач не має переважного права на укладення договору найму житла на новий строк (ч. 1 ст. 816, ст. 818, 822-824 ЦК України).

Права наймодавця у приватному житловому фонді:

1) надання згоди на вселення для постійного проживання інших осіб, які не зазначені у договорів найму (ч. 1 ст. 817 ЦК);

2) на отримання плати за користування житлом у разі звільнення наймачем помешкання без попередження за 3 місяці, якщо наймодавець доведе, що він не міг укласти договір найму житла на тих самих умовах з іншою особою (ч. 1 ст. 825 ЦК).

Обов'язками наймодавця у приватному житловому фонді є:

1) здійснення капітального ремонту житла, якщо інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 819 ЦК);

2) попередження за 3 місяці до спливу строку договору найму житла наймача про відмову від укладення договору на новий строк. Якщо наймодавець не попередив наймача, а наймач не звільнив помешкання, договір вважається укладеним на тих самих умовах і на той самий строк (ч. 1 ст. 822 ЦК);

3) попередження наймача про розірвання договору не пізніше ніж за 2 місяці, у випадку, коли наймане житло необхідне для проживання наймодавцю або для членів сім'ї (ч. 3 ст. 825 ЦК);

4) вимагати розірвання договору найму житла, якщо наймач житла або інші особи, за дії яких він відповідає, використовують житло не за призначенням або систематично порушують права та інтереси сусідів, якщо після попередження про усунення правопорушень,  наймач продовжує здійснювати зазначені вище протиправні дії.