ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Договір найму (оренди) житла (Частина IV)

Права та обов'язки наймача у державному та комунальному житловому фонді.

Наймач має право:

1) за письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним житло свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно (ст. 65 ЖК УРСР);

2) приватизувати житло відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»;

3) на зберігання житла протягом 6 місяців, у випадках, установлених законодавством, на більший строк, за тимчасової відсутності наймача або членів його сім'ї за ними (статті 71 ЖК УРСР);

4) на бронювання житла (статті 73—77 ЖК УРСР, Правил бронювання   житлових  приміщень, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 9. 09. 1985 р. № 342);

5) на обмін житла (статті 79 ЖК УРСР, Правила обміну жилих приміщень в УРСР, затверджені постановою Ради Мі­ністрів УРСР від 31 січня 1986 р. № 31);

6) на будови у піднайм житла за згодою членів сім'ї, які проживають разом з ним, і за згодою наймодавця частину житлового приміщення, а в разі тимчасового виїзду - все приміщення з додержанням вимог законодавства (статті 91-95 ЖК УРСР);

7) на вселення тимчасових мешканців (статті 98 ЖК УРСР);

8) на отримання у зв'язку з капітальним ремонтом житлового будинку житла (ст. 101 ЖК УРСР) та інші права, встановлені в законодавстві.

Наймач зобов'язаний:

1) використовувати житло за призначенням (ст. 10 ЖК УРСР);

2) сплачувати квартиру плату та плату за комунальні послуги (ст. 66-69 ЖК УРСР);

3) зареєструвати договір піднайму у житлово-експлуатаційній організації (ч. 4 ст. 91 ЖК УРСР);

4) за свій рахунок привести приміщення у попередній стан, якщо допустив самовільне переобладнання чи перепланування житлового або підсобного приміщення (ст. 100 ЖК УРСР).

Члени сім'ї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть всі обов'язки, що випли­вають з договору найму житлового приміщення, а повнолітні члени сім'ї несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність за зо­бов'язаннями, що випливають із зазначеного договору (ст. 64 ЖК УРСР).

Права та обов'язки сторін у фонді соціального призначення регулюються статтями 24-26 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення».

Наймодавець має право вимагати від наймача:

1) своєчасного внесення плати за житло і надані житлово-комунальні послуги;

2) дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожеж­них правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

3) своєчасного застосування заходів щодо усунення виявлених неполадок,  пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини споживача;

4) надання доступу у приміщення, будинки і споруди в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів тощо.

Наймодавець зобов'язаний:

1) надати наймачу незаселене житлове приміщення, крім житлових кімнат у соціальних гуртожитках, передбачених для проживання двох і більше осіб;

2) забезпечувати своєчасне та належної якості надання житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору;

3) здійснювати технічне обслуговування та поточний ремонт будинку і внутрішньобудинкових інженерних мереж, вживати заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у терміни, встановлені договором та (або) законодавством;

4) здійснювати капітальний ремонт будинку, що належить до житлового фонду соціального призначення, або у разі наявності в багатоквартирному житловому будинку житлових приміщень, що належать до житлових фондів різного призначення, здійснювати регулярні внески на капітальний ремонт такого будинку;

5) сплачувати споживачу житлово-комунальних послуг відшкодування у розмірі, визначеному договором або законодавством, за перевищення нормативних термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт;

6) вести облік і вживати заходів для задоволення вимог (претензій) споживачів житлово-комунальних послуг у зв'язку з порушенням режиму надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт;

7) надавати у встановленому порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі вла­стивості тощо; своєчасно проводити підготовку житлового будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

8) брати участь у належному утриманні та ремонті спільного майна багатоквартирного житлового будинку, в якому перебуває передане в найм житлове приміщення;

9) здійснювати пристосування житлових будинків до потреб інвалідів та дітей-інвалідів, які мешкають у них, шляхом обладнання спеціальними засобами і пристосуваннями під'їздів, сходових клітин та житла,  займаного інвалідами чи сім'ями,  в яких є інваліди та (або) діти-інваліди.