ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Договір найму (оренди) житла (Частина VI)

Наймач службового житлового приміщення не має права на йо­го приватизацію, обмін, бронювання, надання іншого житлового приміщення у зв'язку з капітальним ремонтом житлового будинку, зміни договору найму, на залишення права на проживання у служ­бовому житлі у випадку тимчасової відсутності більш як 6 місяців (статті 73-76, 79-83, 86, 90, ч. 6 ст. 101, статті 103-106 ЖК УРСР).

Права та обов'язки сторін договору найму житла у гуртожит­ках регулюється Примірним положенням про гуртожитки.

Права наймачів: користу­ватися приміщеннями культурно-побутового призначення, облад­нанням, інвентарем гуртожитку та комунально-побутовими послу­гами; обирати раду гуртожитку і бути обраними до її складу, брати участь у культурно-масовій та фізкультурно-оздоровчій роботі, в об­говоренні питань організації побуту в гуртожитку і вносити свої пропозиції щодо поліпшення цієї роботи; вимагати своєчасної заміни обладнання, меблів, постільних речей та іншого інвентаря, що стали непридатними, а також усунення недоліків у культурно-побутовому обслуговуванні.

Громадяни, які проживають у приміщеннях, що перебувають у їх відособленому користуванні, вправі вселити до займаних при­міщень своїх неповнолітніх дітей. Вони зобов'язані:

1) використовувати надану житлову площу відповідно до її призначення;

2) забезпечувати схоронність приміщень, обладнання й інвентарю;

3) зберігати чистоту й порядок у житлових приміщеннях, кабінах ліфтів, на сходових клітках та в інших місцях загального користування;

4) ощадливо витрачати теплову й електричну енергію, воду і газ;

5) суворо додержувати правил пожежної безпеки під час користування електричними, газовими та іншими приладами й обладнанням;

6) брати участь у благоустрої й озелененні прилеглої до гуртожитку території, охороні зелених насаджень, обладнанні, ремонті і належному утриманні спортивних та дитячих майданчиків;

7) своєчасно вносити плату за користування житловою площею і за комунальні послуги.

Наймач житлового приміщення у гуртожитках не має права про­вадити обмін, розділ, бронювання і здавати у піднайм житла.

Наймодавець зобов'язаний:

1) утримувати гуртожиток відповідно до встановлених санітарних правил, єдиних правил і норм експлуатації та ремонту житлового фонду;

2) забезпечувати надання мешканцям гуртожитку побутових послуг і виділення для цих цілей приміщень;

3) своєчасно провадити необхідний капітальний і поточний ремонт гуртожитку та ремонт інвентарю;

4)забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання тощо.

Відповідно до вимог п. 3 постанови КМУ «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимча­сового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» від 31 березня 2004 р. № 422 наказом Держжитлокомунгоспу України від 14 травня 2004 р. № 98 була затверджена форма договору найму житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживан­ня. Зазначений договір установлює основні права та обов'язки наймача та наймодавця у фонді житла для тимчасового проживання.

Наймодавець житла для тимчасового проживання зобов'язуєть­ся: здійснювати обслуговування будинку; забезпечувати роботу технічного обладнання відповідно до вимог законодавства; забезпе­чувати надання комунальних послуг; своєчасно проводити підготов­ку житлового будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період; доводити до відома наймача встановлені тарифи на житлово-комунальні послуги та розміри щомісячних платежів за них.

Наймодавець має право: вимагати від наймача дотримання Правил користування приміщен­нями житлових будинків та своєчасного внесення ним плати за жит­лово-комунальні послуги. У разі відмови наймача від звільнення приміщення у встановлений термін ініціювати його виселення за рішенням суду. Уживати необхідних заходів для відселення найма­ча та членів його сім'ї, якщо будинок (житлове приміщення) загро­жує обвалом, відповідно до статей 112, 113 ЖК УРСР.