ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Договір найму (оренди) житла (Частина VII)

Наймач житла для тимчасового проживання зобов'язується: ви­користовувати житло за призначенням; своєчасно вживати заходів до усунення виявлених у квартирі несправностей; не допускати самовільного перепланування квартир, руйнування конструкцій бу­динку, заміни та перестановки технічного обладнання в квартирі; забезпечувати цілісність пломб приладів обліку води, тепла та газу, не допускати самовільного втручання в роботу цих приладів; у вста­новлені терміни своєчасно вносити плату за використання житла, комунальні та інші послуги, економно використовувати воду, газ, електричну і теплову енергію тощо.

Наймач має право: вима­гати від наймодавця згідно із законодавством та цим договором ви­конання покладених на нього обов'язків. Він не має права привати­зувати, обмінювати та здійснювати поділ цього житлового примі­щення, здавати його у піднайм або вселяти до нього інших меш­канців (ст. 1322 ЖК УРСР).

Незалежно від виду житлового фонду, наймач та наймодавець мають виконувати обов'язки, встановлені Правилами користування приміщеннями житлових будинків, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2006 р. № 45.

Припинення договору найму житла

Наймач житла має право за згодою осіб, які проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму незалежно від виду житлового фонду, в якому він проживає (ч. 1 ст. 825 ЦК Ук­раїни, ст. 168 ЖК УРСР).

Розірвання договору найму житла у приватному житловому фонді (ст. 825 ЦК).

Договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу наймодавця у разі:

1) не внесення наймачем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а під час короткострокового наймі - понад два рази;

2) руйнування або псування житла наймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає. За рішенням суду наймачеві може бу­ти наданий строк не більший від одного року для відновлення житла. Але, якщо протягом строку, визначеного судом, наймач не усуне допущених порушень, суд за повторним позовом наймодавця постановляє рішення про розірвання договору найму житла. На прохання наймача суд може відстрочити виконання рішення не більше ніж на один рік;

3) потреби використання житла для проживання самого наймодавця та членів його сім'ї.

Враховуючи особливе призначення житла для проживання фізичних осіб, договір найму житла не може бути припинений у разі зміни власника житла, на відміну від правила, встановленого ст. 770 ЦК України, що надає право сторонам у договорі найму таку підста­ву припинення договору, як зміна власника найманого майна.

У разі розірвання договору найму житла наймач та інші особи, які проживали у помешканні, підлягають виселенню з житла на підставі рішення суду, без надання їм іншого житла.

Розірвання договору найму житла у державному та комуналь­ному житловому фонді може буде здійснене на вимогу наймодавця лише з підстав, установлених законом, і тільки в судовому порядку, крім випадків виселення з будинків, що загрожують обвалом, яке провадиться в адміністративному порядку за постановою прокуро­ра. Особливістю договору найму у державному та громадському житлових фондах полягає у тому, що, як правило, у разі розірвання договору найму на вимогу наймодавця, наймачу та членом його сім'ї, які виселяють з житлових приміщень, водночас надається інше постійне житлове приміщення, за винятком випадків прямо встановлених законом. Це, зокрема, стосується випадків припинен­ня договору найму у випадку проведення капітального ремонту житлового будинку (ст. 101 ЦК України), знесення чи переоблад­нання (статті 110, 111 ЦК України) та решти випадків.