ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Договір найму (оренди) житла (Частина VIII)

Розірвання договору найму службового житла на вимогу наймодавця провадиться у випадках припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією за власним бажанням, підлягають виселенню з службового житлового приміщення з усіма особами, які з ними проживають, без надання іншого житлового приміщення (ст. 124 ЖК УРСР). Не можуть бути виселені без надан­ня іншого житлового приміщення: особи, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації, що надали їм службове житло­ве приміщення, не менш як 10 років, осіб, які звільнені з посади, у зв'язку з якою їм було надано житлове приміщення, але не припи­нили трудових відносин з підприємством, установою, організацією, які надали це приміщення; осіб, звільнених у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації або за скороченням чисельності чи штату працівників та інші категорії осіб визначені законодавст­вом (ст. 125 ЖК УРСР).

На вимогу наймодавця може бути розірваний договір найму жит­ла у гуртожитках із сезонними, тимчасовими працівниками і особа­ми, що працювали за строковим трудовим договором, які припини­ли роботу, а також особами, які вчилися у навчальних закладах і вибули з них, без надання іншого житлового приміщення з гуртожит­ку, який їм було надано житло у зв'язку з роботою чи навчанням. Інших працівників підприємств, установ, організацій, які посели­лися в гуртожитку в зв'язку з роботою, може бути виселено без на­дання іншого житлового приміщення у разі звільнення за власним бажанням без поважних причин, за порушення трудової дис­ципліни або вчинення злочину. Осіб, які припинили роботу з інших підстав, ніж ті, що зазначалися, а також осіб, перелічених у ст. 125 ЖК УРСР (особи, які не можуть бути виселені із службового жит­ла), може бути виселено лише з наданням їм іншого житлового приміщення.

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про житловий фонд со­ціального призначення» розірвання договору найму та примусове виселення наймача соціального житла без надання іншого житла провадиться виключно за рішенням суду у випадках: надання най­мачу або придбання ним іншого житлового приміщення; підвищення доходів наймача до рівня, який дозволяє укласти договір найму іншого житлового приміщення, що не належить до житлового фон­ду соціального призначення; подання наймачем недостовірних да­них щодо середньомісячного сукупного доходу за попередній рік, приховування реальних доходів; систематичне порушення правил користування житловими приміщеннями; порушення умов догово­ру найму соціального житла після застосування до наймача заходу впливу, а саме — письмового попередження про порушення умов до­говору найму соціального житла (п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»).

Форма та порядок укладення договору найму (оренди) житла

Договір найму (оренди) житла укладається у письмовій формі. Підставою для укладення такого договору у державному та комунальному фондах житла, службовому житлі та гуртожитках є ордер (статті 58, 59 ЖК УРСР), а у фонді соціального призначення та у фонді житла для тимчасового проживання - рішення відповідного органу місцевого самоврядування.