ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Договір підряду (Частина IV)

 

Види договору підряду.

Власне підряд, побутове замовлення, підряд на капітальне будівництво, підряд на виконання проектних та пошукових робіт, підряд на вико­нання науково-дослідних робіт чи науково-технічних робіт, виготовлення майнових цінностей за толлінговими схемами (з давальницької сировини), - за Законом України «Про опе­рації з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відноси­нах» від 15 вересня 1995 p., до операцій з давальниць­кою сировиною належать операції, в яких сировина замовника, на конкретному етапі його переробки становить на 20 % менше від за­гальної вартості продукції.

Договір побутового підряду. Відповідно до ст. 865 ЦК за договором побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язуєть­ся виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Щодо нього діють загалом норми, що регулюють договір підряду з певни­ми особливостями, основними з яких є суб'єктний склад сторін до­говору, специфічний предмет договору та визнання договору побуто­вого підряду публічним договором та  договором приєднання.

Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або інший до­кумент, що підтверджує укладення договору. Відсутність у замов­ника цього документа не позбавляє його права залучати свідків для підтвердження факту укладення договору або його умов.

Договір будівельного підряду

Укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного пере­оснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцем знаходження об'єкта.

Термін будівництво відповідно до Конвенції «Про безпеку та гігієну праці у будівництві» від 20 червня 1988 р. № 167 охоплює:

- будівельні роботи, серед них земляні роботи й спорудження, конструктивні зміни, реставраційні роботи, капітальний і поточний ремонт (куди входять чистка й пофарбування) та знесення всіх видів будинків чи будівель;

- цивільне будівництво, включаючи земляні роботи й спорудження, конструктивні зміни, капітальний і поточний ремонт та знесення, наприклад, аеропортів, доків, гаваней, внутрішніх водяних шляхів, гребель, захисних споруд на берегах річок і морів та поблизу зон обвалів, автомобільних доріг і шосе, залізниць, мостів, тунелів, віадуків та об'єктів, пов'язаних з наданням послуг, таких як комунікації, дренаж, каналізація, водопостачання й енергопостачання;

- монтаж та демонтаж будов і конструкцій з елементів заводського виробництва, а також виробництво збірних елементів на будівельному майданчику.

Капітальним будівництвом згідно з постановою Кабінету Мі­ністрів України «Про затвердження Порядку державного фінансу­вання капітального будівництва» від 27 грудня 2001 р. № 1764 визнається процес створення нових, а також розширення, реконст­рукція,  технічне переоснащення діючих підприємств,  об'єктів виробничого і невиробничого призначення, пускових комплексів (з урахуванням проектних робіт, проведення торгів (тендерів) у будівництві, консервації, розконсервації об'єктів, утримання ди­рекцій підприємств, що будуються, а також придбання технологіч­ного обладнання, що не входить до кошторису об'єктів).

Капітальний ремонт охоплює ремонтні роботи основних за­собів, у результаті чого збільшується строк їх служби або поліпшу­ються якісні характеристики (потужність, продуктивність та ін.).