ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Критика кваліфікації договору переробки давальницької сировини як договору міни (бартеру) (I)

 

Свобода договору є необхідною умовою розвитку ринкової економіки та провідним принципом цивільного законодавства України та господарської діяльності (п.3 ч.1 ст. 3 ЦК України, п.1 ч.4 ст. 179 ГК України). В свою чергу, свобода договору зумовлює різноманіття видів та форм реалізації економічних інтересів суб’єктів господарювання, які, відповідно, проявляються у багатоманітності застосовуваних практикою договірних форм. Далеко не всі з них регламентовані нормами цивільного та господарського законодавства. Проте для правильної регламентації та застосування положень договірного права необхідно чітко розмежовувати різні види договірних конструкцій та правильно визначати їх правову природу. На наш погляд, останнє твердження потребує особливої уваги в контексті з’ясування та вивчення правовідносин з переробки давальницької сировини та форми їх закріплення – договору переробки давальницької сировини.

 В процесі реалізації мети учасників конкретних суспільних відносин виникає потреба належного правового оформлення таких відносин. Універсальною формою закріплення взаємних прав та обов’язків у цивільному праві є договір, в якому учасники вільні формувати необхідні умови, що дозволять реалізувати належним чином їх господарську діяльність (ст.ст. 6, 627 ЦК України).

Досліджуваний нами договір набув широкого застосування у господарській практиці з початку 90-х років. Особливого поширення та стійкого застосування цей договір набув у сфері зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб’єктів та уявляє з себе одну з форм міжнародного поділу праці. Про актуальність та застосування вказаних відносин за розглядуваним договором свідчить низка нормативно-правових актів, що регулюють відносини пов’язані з переробкою давальницької сировини та виробленої з неї готової продукції.

Питання правової класифікації договору на переробку давальницької сировини є досить актуальним. Господарська судова практика свідчить про те, що часто договір на переробку давальницької сировини класифікується як договір міни (бартеру). Зустрічається така точка зору і в літературі (у міжнародній практиці операції з переробки давальницької сировини на закордонному підприємстві відносять до бартерних операцій). В залежності від класифікації договору до суспільних відносин, що ним опосередковуються, застосовуються  ті чи інші норми. Є принципова різниця в тому, щоб застосовувати положення про договір міни чи про поставку товарів або про підряд. Внаслідок різної мети та природи, до вказаних договорів застосовуються різні норми, що обумовлюють специфіку використання вказаних договірних конструкцій. Правильне визначення правової природи суспільних відносин за договором є важливим, адже це запобігає практичним помилкам та порушенню прав суб’єктів. В теорії права це слугує запобіганню змішування правових категорій та підміні юридичних понять, і чіткості конструкцій.