ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Критика кваліфікації договору переробки давальницької сировини як договору міни (бартеру) (IV)

М.І.Брагінський зазначає, що коли замість розрахунків за товари, роботи, послуги передбачається виконання робіт, надання послуг, передача виключних прав і т.п., угоди повинні класифікуватися як змішані договори. Такої ж точки зору притримувався О.С.Іоффе. Це зрозуміло, адже для правового регулювання таких угод залучаються різні положення про договори, елементи яких безпосередньо входять до конкретної угоди. Це можуть бути положення про купівлю-продаж, поставку, міну - стосовно майна, що передається за цими угодами, а також положення про підряд, надання послуг та інші. До того ж, на сьогодні доктрина цивільного права та цивільне законодавство України визнають концепцію існування так званих змішаних договорів. За ЦК України (ч.2 ст. 628) стосовно змішаних договорів передбачено, що до відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором чи не витікає з суті змішаного договору.

Враховуючи наведене, на наш погляд, розширене трактування договору міни взагалі є помилковим. Для усунення вказаних протиріч необхідно внести зміни до ч.5 ст. 715 ЦК України (“Договір міни”) та викласти її в такій редакції: “До договору, в якому замість розрахунків за товари, роботи, послуги передбачається виконання робіт, надання послуг, передача виключних прав, застосовуються положення, встановлені частиною 2 статті 628 цього Кодексу”. Наведена редакція частини 5 статті 716 ЦК України, на наш погляд, сприятиме більш чіткому та правильному регулюванню відносин, що виникають та слугуватиме кращій уніфікації та загальній стрункості норм ЦК України.

Приймаючи до уваги зазначені аргументи, ми вважаємо, що зобов’язання з переробки давальницької сировини не охоплюються договором міни (бартеру). Такі зобов’язання в рамках договору переробки давальницької сировини містять у собі елементи різних договорів. Це, по-перше, зобов’язання з поставки давальницької сировини замовником, по-друге, зобов’язання з підряду стосовно робіт з переробки давальницької сировини виконавцем, по-третє, зобов’язання з міни стосовно натуральної форми оплати за проведену переробку. Специфіка прав та обов’язків за договором переробки давальницької сировини в тому, що виконавець, наприклад, окрім прийняття на себе зобов’язань з переробки давальницької сировини приймає на себе зобов’язання з поставки та міни одночасно. Визнають договір переробки давальницької сировини змішаним договором М.І.Брагинський, О.Н.Садіков.

Але договір переробки давальницької сировини, на наш погляд, не можна визнати змішаним договором. Змішаним договором визнається такий договір, в якому містяться елементи різних договорів (ч. 2 ст. 628 ЦК України). Тобто елементи якого повністю входять в обсяг елементів відомих договорів. Договір переробки давальницької сировини окрім зазначених елементів має ряд специфічних рис, які виокремлюють цей договір у самостійний договірний вид.