ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Право працівника на оплату праці і його захист (Частина III)

Зокрема, встановлено, що у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, соціального посібника і стипендії місяць, в якому сталося підвищення, вважається базовим при численні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів громадян. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не робиться.

Проте постановою Кабінету Міністрів України № 2034 від 21 грудня 1998 року внесені суттєві зміни в порядок індексації. Головним нововведенням являється положення, згідно з яким індексації підлягають грошові доходи громадян, не перевищуючі величину вартості риси малозабезпеченості. При цьому грошовий дохід громадянина разом з сумою індексації не повинен перевищувати вартісну величину риси малозабезпеченості.

Сума індексації визначається, як результат вироблення доходу, підмета індексації, величини приросту індексу споживчих цін, зменшеного на величину порогу індексації і розділеного на 100%. Для здійснення індексації грошових доходів громадян застосовується індекс споживчих цін, зменшений на величину порогу індексації (п. 5 Порядку проведення індексації в ред. пост. Кабінету Міністрів України № 2034).

Таким чином, постановою Кабінету Міністрів України введений новий порядок індексації, який суперечить Закону України. Зменшений об'єм грошових коштів, що підлягають індексації. Як сказано в постанові № 2034, таке рішення прийняте з урахуванням обмежених можливостей бюджетів усіх рівнів. Проте Закон має вищу юридичну силу порівняно з постановою Кабінету Міністрів України. Вирішення проблеми індексації таким чином незаконно. Із цього приводу було прийнято постанову Верховної Ради від 16 червня 1999 року «Про порушення Кабінетом Міністрів України законодавства в ході проведення індексації грошових доходів населення», проте Кабінет Міністрів залишив свою постанову без зміни. Зрозуміло, якщо працівник звернеться за захистом своїх порушених прав до суду, буде винесене рішення на підставі Закону, якщо має більш високу юридичну силу. Проте до суду звертаються далеко не усі.

У Комюніке за підсумками спільного засідання представників сторін про виконання положень Генеральної угоди на 1999-2000 роки за станом на 1 квітня 2000 року названо в якості невиконаного зобов'язання залишення без розгляду пропозиції профспілок про подальше удосконалення законодавства про індексацію грошових доходів населення, оскільки індексуються доходи лише в розмірах однієї риси малозабезпеченості — 118,3 грн.

Зарплата на території України виплачується в грошових знаках, які мають законний оборот. Виплата зарплати у формі боргових розписок і зобов’язань, а також в якій-небудь іншій формі забороняється. Зарплата може виплачуватися банківськими чеками в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за узгодженням з Національним банком України.

Як виняток, колективним договором може передбачатися часткова виплата зарплати продукцією (за цінами не нижче собівартості) в тих галузях або по тих професіях, де така виплата є звичайною або бажаною для працівників. Кабінет Міністрів України своєю постановою № 244 від 3 квітня 1993 роки затвердив перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою.

При кожній виплаті зарплати власник повинен повідомити працівникові дані про оплату праці :

—  загальну суму заробітної плати з розшифровкою по видах виплат;

—  розміри і підстави відрахувань із заробітної плати;

— суму заробітної плати, що підлягає виплаті. Власник повинен забезпечити виплату зарплати регулярно в робочі дні, в терміни, встановлені в колективному договорі, але не рідше двох раз на місяць, з проміжком в 16 календарних днів. Як відомо, це положення всюди порушується, широке поширення отримала практика виплати зарплати один раз в місяць.

У тих випадках, коли день виплати зарплати співпадає з вихідним, святковим або неробочим днем, зарплата повинна виплачуватися напередодні.

Зарплата виплачується за місцем роботу. За письмовою заявою працівника виплата зарплати може здійснюватися через установи банків, почтовими перекладами з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника.

Працівники мають право на компенсацію зарплати у зв'язку із затримкою термінів її виплати. Постановою Кабінету Міністрів України № 1427 від 20 грудня 1997 року затверджено Положення про порядок компенсації працівникам частини зарплати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

Дія вказаного Положення поширюється на підприємства установи і організації усіх форм власності і форм господарювання і застосовується в усіх випадках порушення термінів виплати зарплати, у тому числі з вини власника або уповноваженого їм органу. Компенсація робиться за наявності двох умов: затримки виплати зарплати на один і більше календарних місяців і зростання індексу споживчих цін за період затримки більш ніж на один відсоток.

Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованої, але не виплаченої зарплати за відповідний місяць(після утримання податків і платежів) на коефіцієнт зростання споживчих цін.

У разі затримки зарплати за декілька місяців сума компенсації визначається за кожен місяць окремо і підсумовується.

Своєчасно не отримана з вини працівника зарплата компенсації не підлягає.

 

Не відкладайте, звертайтесь і отримайте гарантовану кваліфіковану юридичну допомогу.

 

Ми будемо раді допомогти Вам у вирішенні Ваших питань!

 

З повагою,

Керівництво фірми «K&S partners»