ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Правова природа договору переробки давальницької сировини (III)

Також не можемо ми повністю погодитися з точкою зору, що переробка давальницької сировини – це виключно зобов’язання, що регулюються в рамках договору підряду. Відносини між суб’єктами давальницьких відносин, що виражаються у відповідній договірній формі не укладаються в традиційну юридичну конструкцію цивільно-правового договору підряду. Проста логічна операція - доведення від протилежного – вже дає нам підставу стверджувати, що договір переробки давальницької сировини не може бути договором підряду у чистому його вигляді, тому що вище ми дійшли висновку, що розглядуваний нами договір містить у собі елементи договору поставки.

Конститутивними ознаками підряду є ті, що прямо чи опосередковано викладені в його легальнім визначенні,  передбачені ст. 837 Цивільного кодексу України, а також ті, що є загальновизнаними доктриною цивільного права. До них відносяться наступні ознаки:

1. Виконання підрядником на свій ризик визначеної роботи за завданням другої сторони (замовника).

2. Обов’язок підрядчика виконати роботу та передати її результат замовнику, відповідно кореспондуючий йому обов’язок замовника прийняти результат та сплатити за нього.

3. Договір підряду укладається на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи (ч. 2 ст. 837 Цивільного кодексу України).

4. Річ, яка була створена за договором підряду належить підрядчику до моменту прийняття виконаної роботи замовником на праві власності.

5. Предмет договору підряду є індивідуально визначеною річчю.

Щодо договору переробки давальницької сировини, то вказані перші три ознаки договору підряду йому цілком притаманні. Щодо інших ознак, предмет договору переробки давальницької сировини є речами, визначеними родовими ознаками, тому що готова продукція зазвичай визначається у договорі за допомогою таких понять як число, міра, вага (ч. 2 ст. 184 Цивільного кодексу України). В юридичній літературі вказується, що предмет договору підряду індивідуалізується в процесі роботи підрядника. Але за договором переробки давальницької сировини цього не відбувається - готова продукція є замінюваною річчю визначеною родовими ознаками, тому що уявляє з себе результат певного налагодженого повторюваного технологічного процесу.

Отже, ми вважаємо, що договір переробки давальницької сировини не охоплюються повністю змістом договору підряду, хоча елементи цього договору у ньому присутні.

Не можна класифікувати договір переробки давальницької сировини як змішаний договір, про це ми казали у названій вище нашій статті “Критика кваліфікації договору переробки давальницької сировини як договору міни (бартеру)”. Тому що договір переробки давальницької сировини окрім елементів договорів відомих Цивільним кодексом України має ряд специфічних рис, які виокремлюють цей договір у самостійний договірний вид, але ми не можемо повністю заперечувати деякий змішаний його характер.