ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Правова природа договору переробки давальницької сировини (V)

Наявна у договорі переробки давальницької сировини також специфіка суб’єктного складу суспільних відносин за цим договором – однією стороною договору переробки давальницької сировини завжди є юридична особа (підприємство), що має необхідні переробні потужності.

Центральним видом діяльності за договором переробки давальницької сировини, основою метою договору є переробка давальницької сировини у готову продукцію, що у правовому сенсі уявляє з себе виконання робіт. Зобов’язання з поставки, міни, на наш погляд, є другорядними, підпорядкованими основній меті договору. Саме тому вказаний договір ми відносимо до договорів підрядного типу. Специфікою прав та обов’язків за договором переробки давальницької сировини є те, що виконавець, окрім прийняття на себе зобов’язань з переробки давальницької сировини приймає на себе зобов’язання з поставки та міни одночасно.

Мають особливості й умови договору переробки давальницької сировини, що витікає з вказівок закону та специфіки договору (у багатьом вона визначена, як ми вказували, особливостями давальницької сировини). За класичним договором підряду робота виконується з матеріалів підрядника. Якщо у договорі підряду відсутня вказівка на цю умову, то розуміється, що робота виконується з матеріалів та засобами підрядника (ч.1 ст. 839 ЦК України). Виконання роботи з матеріалів замовника є специфічним для договору підряду, тому цьому присвячена окрема стаття в ЦК (ст. 840 ЦК України).

Давальницька сировина є таким предметом, який має зберігатися у вихідних об’ємах: скільки передано – стільки віддай, до літрів, кілограмів і т.д., що забезпечується обов’язковою вказівкою у договорі. ЦК України передбачає, що в разі виконання робіт за договором підряду з матеріалів замовника, у договорі мають бути встановлені норми витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів, а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, а також зазначається обов’язок підрядника надати звіт про використання матеріалу та повернути його залишок (ст. 840 ЦК України).

З огляду на вищевикладене, можна визнати, що договір переробки давальницької сировини є самостійним договірним видом підрядного типу в системі цивільно-правових договорів, передбачених ЦК України. Зауважимо, що ми ведемо мову про новий договірний вид, а не тип, тому що центральне зобов’язання договору переробки давальницької сировини уявляє з себе зобов’язання за підрядним договором, що є відомим ЦК України.

Про самостійність цього договору свідчить також наявність підзаконних нормативних актів, що регулюють відносини з переробки давальницької сировини. Це вказує на те, що відносини за розглядуваним договором мають свою специфіку (самостійність), в наслідок чого вони не отримали належного правого регулювання у ЦК України. Обіймаючи точку зору щодо самостійності договору переробки давальницької сировини у системі цивільно-правових договорів, вважаємо за необхідне закріпити договір переробки давальницької сировини окремим параграфом у Цивільному кодексі України у главі 61 присвяченій підряду.