ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати (Частина II)

Необхідно відрізняти заробітну плату від винагороди, передбаченого цивільно-правовими договорами підряду, доручення та ін. Заробітна плата це оплата витрат живої праці в процесі громадського виробництва, а винагорода за цивільно-правовими договорами — оплату кінцевих результатів праці. Заробітна плата ділиться на дві частини — основні і додаткові, а винагорода за цивільно-правовими договорами не ділиться на частини. Законом України «Про оплату праці» передбачені сфери державного і договірного регулювання оплати праці, а винагорода за цивільно-правовими договорами регулюється їх сторонами. Державою встановлюється мінімальний розмір заробітної плати, а розмір винагороди за цивільно-правовими договорами встановлюється їх сторонами.

Що ж до гарантійних і компенсаційних виплат, то вони, строго кажучи, не є заробітною платою, оскільки мають інше цільове призначення, проте, будучи включеними в єдиний організаційний і обліковий механізм, входять складовим елементом в систему оплати праці. Це положення передбачено і в Інструкції за статистикою заробітної плати.

Джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових підприємств є частина доходу і інші засоби, отримані внаслідок їх господарської діяльності. Для установ і організацій, які фінансуються з бюджету, — це засоби, що виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, отриманого внаслідок господарської діяльності, а також з інших джерел.

Об'єднання громадян оплачують працю найнятих робітників із засобів, які формуються відповідно до їх статутів.

Оплата праці має бути так організована, щоб забезпечити функції, які на неї покладаються, — відновну і стимулюючу.

 Відновна функція проявляється в тому, що розмір заробітної плати тісно пов'язаний з рівнем життя населення, з таким важливим соціальним стандартом, як прожитковий рівень, який характеризує мінімально допустимі умови активного фізичного стану людини. Рівень заробітної плати багато в чому зумовлює купівельну спроможність працівників. За інформацією Статистичного Бюро Європейської комісії, індекс купівельної спроможності в Україні складає 17% від прийнятої європейської норми. За даними Всесвітнього банку, 1/3 громадян України(понад 17 млн. чоловік) виявилися за межею бідності, а узагальнений рівень їх споживання на 10% нижчий риси фізичного виживання— 1998. У таких умовах важко говорити про відновну функцію заробітної плати.

Фахівці стверджують, що середній рівень доходів з розрахунку середньої заробітної плати не дає можливості навіть нормально харчуватися, не кажучи вже про ширші потреби робочої сили. Погане харчування негативно впливає на фізіологію організму людини і призводить до безповоротних змін в стані здоров'я. Тому необхідним чинником забезпечення економічного прогресу, прискорення економічних реформ являється підвищення номінальної зарплати, її платоспроможності, що приведе до реального відтворення робочої сили — людини — не лише головної рушійної сили всякої реформи, але, головним чином, цілі будь-якої реформи.

На думку економістів, реальні зрушення в економіці постсоціалістичних держав почалися, лише коли середня зарплата зросла до 300 доларів в місяць

Правильна організація оплати праці, дотримання справедливих пропорцій, співвідношень, обліку розмірів заробітної плати з умовами праці і результатами праці служать потужним чинником стимулювання продуктивності праці, зацікавленості працівника в підвищенні результативності і якості роботи. Так, дослідження, проведені на предмет виявлення пріоритетів в мотивації трудової діяльності працівників на підприємствах різних форм власності, показали, що головним пріоритетом в праці в сучасних умовах являється оплата праці, зокрема, висока заробітна плата

Зберігається великий розрив міжгалузевої диференціації в оплаті праці. Так, працівники соціальної сфери(охорона здоров'я, соціальне забезпечення, освіта, культура) отримують в 3-5 разів менше, ніж працівники газової промисловості, нафтопереробної, атомних електростанцій

Проведений аналіз дозволяє сформулювати ще одну функцію заробітної плати — соціальну. Дія зарплати на якість робочої сили здійснюється не лише безпосередньо, великий і опосередкований вплив зарплати на розвиток соціальних процесів. Шляхом відрахування із заробітної плати робляться— страхові внески до різних соціальних фондів, формуються податки, тому зарплата багато в чому зумовлює рівень охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти, підготовки кадрів.

Слід визнати, що заробітна плата є провідним інструментом соціальної політики. Вона зумовлює рівень соціальності суспільства, здатність держави підтримувати рівень якості життя соціуму в цілому і кожної людини окремо.

Не відкладайте, звертайтесь і отримайте гарантовану кваліфіковану юридичну допомогу.

Ми будемо раді допомогти Вам у вирішенні Ваших питань!

З повагою,

Керівництво фірми «K&S partners»