ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ В СУДАХ ВСІХ ІНСТАНЦІЙ І ЮРИСДИКЦІЙ

Однієї з форм реалізації громадянами (фізичними особами) і юридичними особами належних їм прав і обов'язків, є представництво (представництво в суді, представництва в судах, представництво в судовому процесі, представництво по цивільних справах – спорах, представництво по господарських справах - спорах, представництво по адміністративних справах - спорах, представництво в кримінальному процесі, представництво в державних органах, представництво в митній службі, представництво в податковій інспекції, представництво в податковій міліції, представництво в правоохоронних органах, представництво в органах місцевого самоврядування, представництво в бюро технічної інвентаризації та інше, представництво в органах прокуратури,  представництво в органах землеустрою).

Представництвом, згідно статті 38 Цивільного кодексу України, це відносини, при яких угода, укладена однією особою (представником) від імені другої особи (якого представляють), створює, змінює або зупиняє права і обов'язки безпосередньо для особи, якої представляють.

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР до статті 38 Цивільного процесуального кодексу України.

 

Представництвом в суді, згідно статті 28 Господарського процесуального кодексу України, є правовідносинами, в яких одна особа (представник) на підставі певних повноважень виступає від імені іншої особи (довірителя) і проводить процесуальні дії в суді в її інтересах, реалызуючи (змінюючи, припиняючи) його права і обов'язки. Таке визначення є традиційним для науки процесуального права.

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР до статті 28 Господарського процесуального кодексу України.

 

Представник в адміністративному процесі, згідно статті 56 Кодексу адміністративного судочинства України, це (адвокат, фахівець, юрист) діючий від імені і на користь особи, якої він представляє. Представник може діяти самостійно, повністю замінюючи таку особу, або поряд з ним. Тобто участь в справі представника не позбавляє особу, якої він уявляє, має рацію особисто брати участь в процесі (частина перша коментованої статті) за умови, що вона має адміністративну процесуальну дієздатність відповідно до статті 48 КАС України.

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР до статті 56 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Представництво має місце як за власною волею суб'єкта цивільного, господарського або адміністративного права, так і у зв'язку з відсутністю у нього юридичної здатності або фізичної можливості.

Тобто потреба в представництві виникає тоді, коли особа (яку представляють) через закон або конкретні життєві обставини не може особисто здійснювати свої права і обов'язки.

Дуже часто до послуг представників в судовому процесі звертаються для того, щоб використовувати спеціальні знання і досвід представника (кваліфікованого адвоката, фахівця, юриста), зберегти час, засоби і отримати гарантований результат із заявлених позовних вимог.

Згідно статті 28 ХПК України, «Представниками юридичних осіб можуть бути особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншого уповноваженої ним органу і завіряється печаткою підприємства, організації.

Повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної особи може здійснювати її відособлений підрозділ, якщо таке право йому надано правовстановлюючими або іншими документами.

Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді, цивільному суді, адміністративному суді, особисто або через представників, повноваження яких підтверджуються нотаріально засвідченою довіреністю.

Повноваження кваліфікованого адвоката як представника можуть також підтверджуватись ордером, виданим відповідним адвокатським об'єднанням, або договором. До ордера адвоката обов'язково додається витяг з договору, в якому наголошуються повноваження адвоката, як представника або обмеження його прав на здійснення окремих процесуальних дій. Витяг підтверджується підписом сторін договору.

Юридичні особи (підприємства, установи, організації) завдяки представництву мають нагоду захищати свої інтереси в суді, арбітражному суді за допомогою компетентних і кваліфікованих юристів Юридичної компанії «K&S partners».

За своїм суб'єктивним складом представництво це складне правовідношення, адже в ньому беруть участь представник, особа, яку представляють, і третя особа, з якою представник укладає угоди або вчиняє інші юридичні дії.

Через представників можуть здійснюватися різні юридичні дії – отримання спадку, захист прав в суді, отримання права власності на землю (земельна ділянка, пай), отримання права власності на нерухомість, отримання дозвільної документації, оскарження дій державних органів, подача скарг, заперечень, позовних заяв, розірвання, визнання недійсними договорів (контрактів, угод) та інше.

В судовій практиці дуже поширеним є представництво, яке здійснюють адвокати, фахівці, юристи у сфері юриспруденції, надаючи кваліфіковану юридичну допомогу громадянам і організаціям.

Виникнення у представника необхідного повноваження пов'язано перш за все з волевиявленням того, кого представляють, а також з іншими юридичними фактами. Згідно ст. 62 ЦК України повноваження представника можуть визначатися довіреністю, законом або адміністративним актом, а також випливати з обставин, в яких діє представник. Об'єм і характер повноважень представника, а також умови їх здійснення напряму залежать від юридичних чинників, які лежать в основі представництва.

Отже, наявність у представника повноважень – обов'язкова умова договірного представництва. Проте, мають місце і такі випадки, коли угоди і інші юридичні дії від імені і на користь одних осіб здійснюються іншими особами, які не мають для цього необхідних повноважень. Така ситуація виникає, наприклад, коли між учасниками цивільного обороту відсутня будь-яка попередня домовленість про представництво.

Залежно від того, ким визначається представник і на чому грунтується його повноваження, виділяють наступні види представництва:

- представництво, яке грунтується на адміністративному акті – представництво при якому представник зобов'язався діяти від імені того, хто представляється через адміністративне розпорядження останнього. Таке представництво має місце тоді, коли орган юридичної особи видає наказ про призначення робітника на посаду, яка пов'язана із здійсненням певних представницьких функцій, наприклад, представництвом в суді, заключенням угод та інше. Повноваження представника в цьому випадку визначаються виданим адміністративним актом або витікають із службової інструкції робітника, або з обстановки, в якій діє представник. До цього виду представництва відноситься і таке представництво, яке грунтується на членстві в кооперативних або суспільних організаціях;

- представництво, яке грунтується на законі – тобто відносини виникають через пряму вказівку закону. Так, законними представника малолітніх дітей є батьки, повноваження яких грунтуються на факті материнства і батьківства. Таку ж роль грає усиновлення, встановлення опіки і ряд інших юридичних фактів (ст.ст. 14, 16 ЦК України). Важливою особливістю цього представництва є те, що особа, яку  представляють, не бере участі в призначенні представника, і вона не може особисто відмінити або змінити повноваження представника, бо ці повноваження визначаються законом;

- представництво, яке грунтується на договорі (або, як його ще називають, добровільне) – на відміну від двох вищезазначених видів представництва виникає по волі особи, яку представляють, і яке не тільки обирає обличчя представника, але і визначає його повноваження. Крім того, на здійснення юридичних дій від імені того, хто представляється потрібна згода самого представника. Між тим, що представляється і представником полягає договір доручення або ж видається довіреність;

Як наголошувалося вище, представництво може здійснюватися за довіреністю. Згідно із ст. 64 ЦК України довіреність – це письмове повноваження, яке видається однією особою (довіряючим) іншій особі (довірителю) для представництва перед третіми особами. Частіше довіреність видається для підтвердження повноважень добровільного представництва. Зміст довіреності визначається межами правоздатності особи, яку представляють. Проте, якщо це добровільне представництво має в основі договір (грунтується на договорі) між особою, яку представляють, і представником, то видача довіреності за своєю юридичною природою є односторонньою угодою, яка здійснюється за власним бажанням та на власний розсуд довірителя.

 

Не відкладайте, звертайтесь і отримайте гарантовану кваліфіковану юридичну допомогу.

 

Ми будемо раді допомогти Вам у вирішенні Ваших питань!!!

 

З повагою,

Керівництво фірми «K&S partners»