ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Преміювання працівників

Під преміюванням розуміється виплата працівникам грошових сум понад основний заробіток в цілях стимулювання результатів праці і їх заохочення.

Преміювання здійснюється в двох формах:

1) преміювання, передбачене системою оплати праці;

2) преміювання як вид заохочень (поза системою оплати праці);

У тих випадках, коли для працівників передбачена виплата премії за досягнення заздалегідь встановлених виробничих показників, що входять в систему оплати праці, має місце почасово-преміальна або відрядно-преміальна система.

При введенні таких систем на підприємстві приймаються локальні положення про преміювання, які затверджуються власником за узгодженням з профкомом. У положеннях встановлюються конкретні показники, умови преміювання, круг працівників, що підлягають преміюванню, розмір премії (зазвичай конкретний відсоток до посадового окладу), підстави для зниження і позбавлення премії.

За цільовим призначенням премії у рамках системи оплати праці діляться на два види: премії за основні результати господарської діяльності і премії за поліпшення окремих сторін виробничої діяльності(спеціальні системи преміювання — за впровадження нової техніки, технології; за економію енергоресурсів і тому подібне).

Зниження (позбавлення) премії робиться по спеціальних підставах, таких, як порушення виробничої, технологічної дисципліни; повернення продукції унаслідок незадовільної якості; прогул; поява на роботі в нетверезому вигляді; розкрадання на роботі.

При преміальній системі оплати праці працівник має суб'єктивне право вимагати виплати премії досягши запланованих показників, а власник несе обов'язок виплатити суму премії.

Одноразове заохочення здійснюється без встановлення показників. Воно повністю залежить від суб'єктивного волевиявлення власника або уповноваженого ним органу. У працівника немає суб'єктивного права на таке заохочення.

Винагорода за підсумками роботи за рік — особливий вид преміювання. Встановлений з 1965 року з метою поліпшити матеріальну зацікавленість працівників в підвищенні ефективності виробництва і поліпшенні якості продукції, а також закріплення кадрів на виробництві.

Умови і розміри винагороди встановлюються в спеціальному положенні. У розмірі премії враховується стаж роботи на цьому підприємстві. У повному розмірі така премія виплачується працівникам, що пропрацювали увесь календарний рік. Винагорода виплачується після підведення підсумків господарської діяльності підприємства за рік на зборах трудового колективу. Позбавлення премії робиться за конкретні упущення в роботі, перелік яких встановлюється в локальному положенні.

На заході преміювання широко застосовується, причому показники включають не виконання норми праці (це забезпечується самою організацією праці), а впровадження нововведень. Застосовується система «Відкладених премій», які можуть виплачуватися і через п'ять років залежно від «поведінки» продукції на ринку збуту.

 

Не відкладайте, звертайтеся і отримайте гарантовану кваліфіковану юридичну допомогу.

 

Ми будемо раді допомогти Вам у вирішенні Ваших питань!

 

З повагою,

Керівництво фірми «K&S» partners