ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Системи оплати праці

Під системою оплати праці розуміється спосіб вирахування розмірів винагороди, необхідного для виплати працівникам, відповідно до виробничих затрат праці, а у ряді випадків і з його результатами.

На підприємстві системи оплати праці встановлюється в колективному договорі. Переклад працівників на іншу систему оплати праці є зміною суттєвих умов праці і вимагає попередження працівників за 2 місяці.

Практика виробила дві основні системи, які застосовуються, як в «чистому» вигляді, так і з різноманітними модифікаціями — почасовою і відрядною системи оплати праці.

При почасовій системі розмір заробітної плати визначається залежно від тривалості відпрацьованого часу і кваліфікації працівника.

Відрядна система припускає визначення заробітку залежно від фактичного вироблення продукції належної якості.

Почасова система може мати три підвиди — почасова, поденна, щомісячна. Праця оплачується за фактично відпрацьований час: години, дні, місяць. При щомісячній оплаті розмір окладу не залежить від кількості робочих днів в місяці.

Відрядна система також має ряд різновидів. Пряма відрядна — заробіток підраховується шляхом множення відрядної розцінки на кількість придатної продукції, непряма відрядна — застосовується для допоміжних робітників (наприклад, ремонтників), розмір зарплати залежить від результатів праці працівників основного виробництва, яке обслуговують допоміжні працівники. Відрядно-прогресивна — плата за продукцію в межах норми робиться за незмінними розцінками, а за продукцію понад норму — за прогресивно наростаючими розцінками.

Відрядна платня може бути індивідуальною або колективною, залежно від способу організації праці. Індивідуальна відрядна платня застосовується на виробничий ділянці, де забезпечений чіткий облік праці окремих працівників. Колективна відрядна — встановлюється за загальними результатами праці бригади. При цьому розподіл заробітку здійснюється із застосуванням  коефіцієнта трудової участі (КТУ). На підприємствах приймаються локальні положення про КТУ, встановлюються конкретні показники, порядок числення заробітку. Враховується також і кваліфікація працівника. Розмір заробітної плати не може бути нижче встановленого розміру мінімальної зарплати.

Застосовується також і така система, як акордна оплата праці — винагорода за виконання комплекса робіт (об'єкт будівництва). Остаточний розрахунок робиться по акордному наряду після приймання усього об'єму робіт, про що складається акт.

Зарубіжний досвід свідчить про переважне застосування почасової оплати праці в різноманітних її модифікаціях: почасова (чиста), почасова з колективним преміюванням, почасова з індивідуальним преміюванням. Головною умовою виплати зарплати є виконання повного об'єму робіт, розрахованої на основі прогресивних нормативів витрат праці.

Основними напрямами соціальної політики на 1997-1998 роки передбачено поступове, починаючи з 1999 року, впровадження почасової системи оплати праці із застосуванням мінімального розміру почасової зарплати.

 

Не відкладайте, звертайтесь і отримайте гарантовану кваліфіковану юридичну допомогу.

Ми будемо раді допомогти Вам у вирішенні Ваших питань!

 

З повагою,

Керівництво фірми «K&S partners»