ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Соціально-економічні аспекти оплати праці і її реформа(Частина I)

Оплата праці — чи не найважливіша категорія в системі умов праці. У ній як ні в якій іншій сфері відбиваються усі протиріччя суспільства, усі досягнення і прорахунки. Тому підходити до правових питань оплати праці необхідно з дослідженням об'єктивних реальних громадських стосунків. Саме соціально-економічні аспекти дозволяють розкрити ті проблеми, які мають місце в сучасних умовах в Україні у сфері оплати праці, і підказати правові засоби, форми їх рішення.

Як соціально-економічна категорія, заробітна плата є певною частиною доходів громадян, що фіксується в грошовій формі, в структурі національного доходу країни. Як відомо, з доходів громадяни виплачують прибутковий податок. За цим показником можна проаналізувати, як йде справа з доходами у населення.

Економіка України перебуває в кризі. Впливовий британський тижневик «Економіст» у випуску в листопаді 1999 року опублікував порівняльні дані економічного розвитку держав Східної і Центральної Європи. За підсумками аналізу динаміки об'ємів реального ВВП Україна займає останнє місце серед держав регіону — її ВВП складає 43% ВВП 1990 року, тоді як цей показник в Польщі складає 150%, в Угорщині — 118 %, в Чехії — 105% .

Такий стан безпосередньо позначається на рівні оплати праці працівників. Так, за даними управління статистики праці, номінальна зарплата одного працівника за січень 2000 року на 17 % менше, ніж в грудні 1990 року, а реальна зарплата зменшилася на 20% і не забезпечує працівникові об'ємів споживання матеріальних благ і послуг, достатніх для відтворення його фізичної і інтелектуальною здібності до праці. Середня зарплата зменшилася в усіх галузях економіки, причому темпи зниження більш високі у виробничій сфері. Це пояснюється низькою ефективністю використання робочого часу, неритмічною роботою підприємств, яка супроводжується наданням працівникам вимушених неоплачуваних відпусток і скороченням робочого тижня  2000.

У сучасних умовах розвитку економіки, коли підприємства є збитковими, мають заборгованість перед державою і по виплаті заробітної плати працівникам, частина прибуткового податку з доходів громадян в структурі консолідованого бюджету України складає близько 11%, тоді як в США, наприклад, вона досягає майже 30%

Різко погіршала структура і зменшилася питома вага заробітної плати у валовому внутрішньому продукті: з 53% в 1990 році до 45,2% — в 1999 р. В країнах ЄС цей показник складає 61, 3%

Крім того, доходи населення складаються не лише із заробітної плати, але включають також і інші види виплат : соціальні посібники, пенсії, стипендії, доходи від власності, цінних паперів, участі в паях, доходах підприємства, натуральні доходи та ін. Тому наступним аспектом вказаної проблеми є визначення частини оплати праці в доходах населення. На жаль, і цей показник маловтішний. Офіційні дані свідчать про те, що частина оплати праці в сукупних доходах населення знизилася з 67,5 % в 1990 році до 40,3 % в 1996 році Ця ж тенденція збереглася і в 1997 і в 1998 роках. Реальні доходи населення знизилися майже на 70 %.

Ще однією важливою проблемою є порушення принципу соціальної справедливості у сфері оплати праці, явно диспропорційне розшарування суспільства по доходах: в 1996 році 10% громадян з найвищими доходами отримали третину усіх грошових доходів населення

Слід звернути увагу на той факт, що це дані про легалізовані трудові стосунки, хоча загальновідомо, що існує ще і тіньова економіка. Оцінка статистичних даних свідчить про те, що заробітна плата понад 1000 грн, як правило, стає тіньовою. При цьому на неї не нараховуються внески до фондів соціального забезпечення, з неї не виплачують прибутковий податок. Це передусім характерно для приватних підприємств і організацій, керівники яких, приховуючи власні реальні заробітки, роблять те ж із заробітною платою усього персоналу.