ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Судова процедура у справах про банкрутство (Частина II)

Згідно порядку передбаченого Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» процедура банкрутства включає наступні стадії:

Порядок подання заяви до господарського суду Дніпропетровської області про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкротом.

Провадження у справі про банкрутство відкривається на підставі заяви боржника або кредитора господарським судом за місцем знаходження боржника.

Суддя, прийнявши заяву у справі про банкрутство, виносить визначення про відкриття справи про банкрутство:

- вводиться процедура розпорядження майном боржника;

- призначається розпорядник майном(арбітражний керівник);

- призначається дата проведення підготовчого засідання суду, яке повинне відбутися не пізніше ніж на тридцятий день з дня прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство;

- вводить мораторій на задоволення вимог кредиторів.

З моменту введення мораторію на задоволення вимог кредиторів :

- забороняється стягнення на підставі виконавчих документів;

- не налічуються неустойка(штраф, пеня), не застосовуються інші санкції за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань і зобов'язань відносно сплати податків і зборів.

Арбітражний керівник в судовому процесі про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкротом.

Арбітражний керівник(розпорядник майном, що управляє санацією, ліквідатор) - ця фізична особа, яка має відповідну ліцензію на надання послуг в цій сфері, є суб'єктом підприємницької діяльності, має вищу юридичну або економічну освіту, володіє спеціальними знаннями і не є зацікавленою особою відносно боржника і кредиторів.

Арбітражний керівник призначається визначенням господарського суду Дніпропетровської області за заявою кредиторів або за ініціативою суду і діє на підставі процесуального документу.

Арбітражний керівник супроводжує суб'єкт підприємницької діяльності в процедурі банкрутства на усіх її стадіях і здійснює наступні процесуальні функції: скликає збори комітету кредиторів, здійснює заходи по захисту майна боржника, аналізує фінансову, господарську і інвестиційну діяльність боржника, реалізує майно боржника з метою задоволення вимог кредитів; а також здійснює інші повноваження залежно від стадії розгляду справи про банкрутство боржника.

При реалізації своїх прав і обов'язків арбітражний керівник повною мірою зобов'язаний діяти і приймати рішення тільки з урахуванням інтересів боржника і кредиторів.

Неналежне виконання обов'язків арбітражним керівником, яке завдало значного збитку боржникові або кредиторам, може бути основою для усунення арбітражного керівника від виконання їм своїх обов'язків і анулювання його ліцензії на здійснення послуг у вказаній сфері діяльності.

Підготовче засідання в судовому процесі про визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкротом.

На підготовчому засіданні суд оцінює представлені документи, заслуховує пояснення сторін, розглядає обґрунтованість заперечень боржника. З метою виявлення кредиторів суд виносить визначення, яким зобов'язує заявника подати в офіційні друкарські органи, а саме газети «Голос України» або «Урядовий кур'єр», оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника.

Впродовж 30-ти днів з дати публікації оголошення в офіційних засобах масової інформації, про відкриття провадження у справі про банкрутство, кредитори повинні подати до господарського суду Дніпропетровської області заяви з вимогами до боржника і документів, підтверджувальних цих вимог. Вимоги кредиторів включаються арбітражним керівникам в реєстр вимог кредиторів, який затверджується господарським судом Дніпропетровської області.

Вимоги кредиторів, які заявлені по закінченню тридцятиденного терміну з моменту публікації в пресі оголошення про банкрутство боржника або не заявлені взагалі, - судом не розглядаються і вважаються погашеними. Зазначений термін є граничним і відновленню не підлягає.

За результатами підготовчого засідання в судовому процесі виноситься визначення, в якому вказується :

- розмір вимог кредитора, згідно поданих заяв про майнові вимоги;

- дата складання арбітражним керівником реєстру вимог кредиторів, який має бути складений і поданий до господарського суду Дніпропетровській області на затвердження не пізніше двох місяців і десяти днів після дати проведення підготовчого засідання судом;

- дата попереднього засідання суду, яке повинне відбутися не пізніше за три місяці після дати проведення підготовчого засідання суду;

- дата збору перших загальних зборів кредиторів, які повинні відбутися не пізніше за три місяці і десять днів після дати проведення підготовчого засідання суду;

- дата засідання суду, на якому буде винесено постанову про санацію боржника або про припинення провадження у справі про банкрутство, яке повинне відбутися не пізніше за шість місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.