ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Узагальнена позиція ВСУ щодо шахрайських Договорів лізингу.

За останні 2 роки мали місце неодноразові випадки звернення осіб до суду з метою захисту своїх прав та інтересів за наслідками укладення договорів лізингу транспортного засобу. Умови таких договорів містили положення, якими унеможливлювалось повернення лізінгоотримувачу сплачених грошових сум, зокрема «адміністративного платежу», як він іменується даними угодами, так і отримання за цим договором транспортного засобу. Крім того, предмет лізингу, як правило, не був достатньо індивідуалізований договором, а сам договір мав безліч пунктів, що прямо свідчили про істотний дисбаланс прав та обов’язків на шкоду споживача.

Судова практика в питаннях визнання таких договорів недійсними до грудня 2015 року не дійшла спільної думки стосовно достатніх підстав для задоволення пред’явлених позовних вимог, з огляду на що Верховним Судом України у постанові від 16 грудня 2015 року у справі №6-2766цс15 було викладено узагальнену правову позицію:

«Оскільки вибір продавця предмета лізингу за договором здійснює відповідач, так як в договорі лізингу відсутні будь-які відомості про продавця товару, його найменування та місцезнаходження, куди має завертатись споживач у випадку порушення якості, комплектності та інших умов з продажу товару, то пункт 1.4 договору, щодо усунення лізингодавця від відповідальності в частині якості, комплектності, справності та інше суперечить положенням статті 808 ЦК України.

Окрім того, згідно пункту 4 частини першої статті 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» діяльність з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб може здійснюватись лише фінансовими установами після отримання відповідної ліцензії.

Судами не встановлено наявності ліцензії у відповідача для здійснення фінансових послуг щодо залучення фінансових активів від фізичних осіб, що свідчить про відсутність такого дозволу (ліцензії), та що суперечить вимогам законодавства.

Також, виходячи з аналізу норм чинного законодавства за своєю правовою природою є змішаним договором та містить елементи договору оренди (найму) та договору купівлі-продажу транспортного засобу, що випливає зі змісту договору відповідно до статті 628 ЦК України.

Згідно статті 799 ЦК України договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі; договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

Відповідно до частини першої статті 220 ЦК України у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.

Судом встановлено, що договір фінансового лізингу … нотаріально посвідчено не було.»

Таким чином, Верховним Судом України вказано на те, що договір лізингу транспортного засобу повинен відповідати вимогам статті 808 ЦК України, має укладатись особою, яка має відповідні дозвільні документи для надання фінансових послуг, а сам договір за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

Нагадаємо, що висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права, а невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права є підставою для перегляду судового рішення самим Верховним Судом України.

Юридична фірма «КС Партнерс» має суттєвий досвід представництва інтересів клієнтів у спірних лізингових правовідносинах, спеціалісти нашої фірми уважно проаналізують проблематику саме Вашої справи, на підставі чого, завдяки професійно сформованій правовій стратегії, буде здійснено ефективний захист порушених прав та їх відновлення.

 

Не відкладайте, звертайтесь та отримайте гарантовану кваліфіковану юридичну допомогу.

 

Будемо раді допомогти Вам у вирішенні ваших питань!

З повагою,

Керівництво фірми «K&S partners».