ЮРИДИЧНА ФІРМА «K&S partners»
«Наш результат - креативні рішення ваших проблем!»
+38 097-00-17-016
+38 063-653-03-82
+38 050-884-54-02
Законодавчі акти що регулює процедуру банкрутства в Україні (Частина I)

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом»  від 14 травня 1992 року N 2344 - XII, є основним нормативним актом що регулює процедуру банкрутства в судовій інстанції. Усі справи предметом вимог яких є визнанні юридичної особи банкротом підвідомчі господарським судам України і розглядаються за правилами господарського процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом», «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», Законами України «Про банки і банківську діяльність». Що стосується питання державної реєстрації припинення юридичної особи, у зв'язку з визнанням його банкротом, то ці дії регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року N 755 - IV. Окремі загальні норми права, регулюючі правовідносини про банкрутство також містяться в Господарському і Цивільному кодексах України, а також в інших підзаконних нормативних актах України.

У цій статті використовуватимуться наступні терміни:

Розпорядження майном боржника - система заходів відносно контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника(банкрота), з метою забезпечення збереження і ефективного використання майна боржника і проведення аналізу його фінансового стану.

Санація - система заходів, здійснюються з метою запобігання визнанню боржника банкротом і його ліквідації, спрямована на відновлення фінансово-господарського діяльності боржника, а також задоволення в повному об'ємі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу або зміни організаційно-правової і виробничої структури боржника.

Ліквідація підприємства - припинення діяльності суб'єкта підприємництва, визнаного господарським судом банкротом, з метою задоволення законних вимог кредиторів шляхом продажу майна.

Арбітражний керівник(розпорядник майна, що управляє санацією, ліквідатор) - фізична особа, яка має ліцензію, видану у встановленому законодавством порядку, і діє на підставі визначення господарського суду.

Світова угода - домовленість між боржником і кредитором(групою кредиторів) про відстрочення або розстрочку платежів і припинення зобов'язання за угодою сторін.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинка виконання боржником, відносно якого порушена справа про банкрутство, грошових зобов'язань і зобов'язань відносно сплати податків і зборів(обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань і зобов'язань відносно сплати податків і зборів(обов'язкових платежів), застосованих до ухвалення рішення про введення мораторію.

Боржник - суб'єкт підприємницької діяльності, не в змозі виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі зобов'язання відносно сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів(обов'язкових платежів), впродовж трьох місяців після настання встановленого терміну їх сплати.

Банкрутство - визнана господарським судом неможливість боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Суб'єкт банкрутства(далі - банкрот) - боржник, неможливість якого виконати свої грошові зобов'язання встановлена господарським судом. Суб'єктами банкрутства не можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи(філії, представництва, відділення і тому подібне), а також фізичні особи - підприємці за грошовими зобов'язаннями, які виникли безпосередньо у фізичної особи на підставах, не пов'язаних із здійсненням таким обличчям підприємницької діяльності;

Кредитор - юридична або фізична особа, яка має в установленому порядку підтверджені документами вимоги відносно грошових зобов'язань до боржника, відносно виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби і інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю і своєчасністю здійснення внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів(обов'язкових платежів).

Мораторій на задоволення вимог кредиторів - це призупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань відносно сплати податків і зборів, термін виконання яких настав до дня введення мораторію.